Skip to main content

پژوهش میدانی


Totem

درباره این کلاس

به کلاس توتم درباره پژوهش میدانی برای روزنامه‌نگاری خوش آمدید! پژوهش پشت میز و پژوهش میدانی ابزارهای تکمیلی در حوزه روزنامه‌نگاری می‌باشند. آنها می‌توانند مستقل یا پیوسته برگزار شوند.

در این کلاس، ما به ریسک‌های مربوط به انجام پژوهش میدانی در یک محیط سرکوب‌گر می‌پردازیم. این کلاس برای همه سطوح علمی طراحی شده است تا به شما کمک کند شواهد دست اول گردآوری کنید، وقایع را مستند سازید، از کارشناسان، اطلاعات به‌دست آورید و با شهروندان محلی مصاحبه کنید.

توتم یک پلتفرم آنلاین است که کلاس‌های متفاوتی درباره چگونگی افزایش امنیت دیجیتال و حفظ حریم خصوصی ارائه می‌دهد. هدف آن حمایت از روزنامه نگاران، مدافعان و کنش‌گران حقوق بشر است تا بتوانند از ابزارها و تاکتیک‌های حریم خصوصی به‌طور مؤثرتر استفاده کنند. روزنامه نگار نیستید؟ نگران نباشید، این کلاس‌ها برای همه کارایی دارند. امروز شروع کنید و بیاموزید چه‌طور آنلاین از خودتان مواظبت کنید.

چه خواهید آموخت؟

در پایان این کلاس درک خواهید کرد که:

درباره این کلاس

به کلاس توتم درباره پژوهش میدانی برای روزنامه‌نگاری خوش آمدید! پژوهش پشت میز و پژوهش میدانی ابزارهای تکمیلی در حوزه روزنامه‌نگاری می‌باشند. آنها می‌توانند مستقل یا پیوسته برگزار شوند.

در این کلاس، ما به ریسک‌های مربوط به انجام پژوهش میدانی در یک محیط سرکوب‌گر می‌پردازیم. این کلاس برای همه سطوح علمی طراحی شده است تا به شما کمک کند شواهد دست اول گردآوری کنید، وقایع را مستند سازید، از کارشناسان، اطلاعات به‌دست آورید و با شهروندان محلی مصاحبه کنید.

توتم یک پلتفرم آنلاین است که کلاس‌های متفاوتی درباره چگونگی افزایش امنیت دیجیتال و حفظ حریم خصوصی ارائه می‌دهد. هدف آن حمایت از روزنامه نگاران، مدافعان و کنش‌گران حقوق بشر است تا بتوانند از ابزارها و تاکتیک‌های حریم خصوصی به‌طور مؤثرتر استفاده کنند. روزنامه نگار نیستید؟ نگران نباشید، این کلاس‌ها برای همه کارایی دارند. امروز شروع کنید و بیاموزید چه‌طور آنلاین از خودتان مواظبت کنید.

چه خواهید آموخت؟

در پایان این کلاس درک خواهید کرد که

  • چه زمانی از پژوهش میدانی می‌توانید سود ببرید؟
  • چه‌طور برای پژوهش میدانی، که شامل مصاحبه گرفتن نیز می‌شود، آماده سازی کنید؟
  • چه‌طور از خودتان و منابع‌تان حفاظت کنید؟
  • وقتی که از طریق عکس یا فیلم، وقایعی را مستند می‌کنید، چه چیزهایی را در نظر بگیرید؟

الزامات

هیچ.

آخرین به‌روزرسانی

این کلاس برای آخرین بار در دسامبر ۲۰۱۹ به‌روزرسانی شده است.

توجه: این کلاس همچنین به زبان انگلیسی در دسترس است: Field Research

تصدیق

محتوای این کلاس توتم با کمک رسانه زمانه (رادیو زمانه) و همچنین چندین سازمان دیگر، مربیان امنیت دیجیتال، متخصصین آموزشی آنلاین که با یکدیگر در جلسات مشترک همکاری کرده‌اند، تولید شده است.

Enroll